top of page

Harmony studija u New England Journal of Medicine

U prvoj i jedinoj prospektivnoj slijepoj studiji ove vrste do sada, Harmony prenatalni test je pri usporedbi s kombiniranim testom probira za Downov sindrom pokazao superiornost i u osjetljivosti i u broju lažno pozitivnih rezultata. Skoro 19.000 žena, svih dobi i skupine rizika, uključeno je u jedinstvenu studiju usporedbe rezultata ova dva prenatalna testa. Rezultati objavljeni u New England Journal of Medicine pokazuju da Harmony prenatalni test značajno nadmašuje trenutačni standard probira za trisomiju 21.

Uzorak u istraživanju

Trudnice između 18 i 48 godina (prosjek godina 30,7) sa jednoplodnom trudnoćom od 10 do 14 tjedana gestacije.

Plan istraživanja

Sudjelovalo je 18.955 žena i svakoj je napravljen i Harmony prenatalni test i tradicionalni probir prvog tromjesečja. Sve trudnoće su praćene. Ishod svake trudnoće je potvrđen genetskim testiranjem ili pregledom novorođenčeta

n=15.841 (trudnice kojima su učinjena oba testa uz poznati ishod trudnoće)

Rezultati istraživanja

Osjetljivost

(trudnoće točno procijenjene kao visoki rizik)

Kombinirani probir* 79%

Harmony prenatalni test 100%

p-vrijednost 0,008

Stopa lažno pozitivnih rezultata

(trudnoće krivo procijenjene kao visoki rizik)

Kombinirani probir* 5,4%

Harmony prenatalni test 0,06%

p-vrijednost <0,001

Pozitivna predikativna vrijednost

(vjerojatnost da će pozitivni rezultat testa biti stvarno pozitivan, tj. potvrđen dijagnostičkim testiranjem, a ovisi o stopi lažno pozitivnih rezultata i učestalosti bolesti u populaciji)

Kombinirani probir* 3,4%

Harmony prenatalni test 81%

p-vrijednost <0,001

* Serum PAPP-A, sav ili slobodni β-hCG i nuhalni nabor

Harmony se pokazao superiornijim od kombiniranog probira. Ispravno je prepoznao svih 38 slučajeva trisomije 21, dok je kombiniranim probirom prepoznato svega 30 od 38 slučajeva.

Link na studiju

Izvorni članak od Ariosa laboratorija

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page